Željeznički most - Ravna Rijeka

Project Info

  • Construction Date

    Nov-2020

  • Category

    Fasade

Od partnerske firme IGP Fidija angažovani smo na željezničkom mostu u Ravnoj Rijeci opština Bijelo Polje.

Zadaci koji su bili predstavljeni "ispred nas", a sa naše strane i uspješno obavljeni jesu: montaža i demontaža skele, kao i reparacija mosta sa malterom.