Autoput Bar-Boljari

Informacije

  • Datum

    Dec-2020

  • Kategorija

    Epoksidi

Od strane  CRBS kompanije i kompanije Morača komerc angažovani smo na najznačajnijem infrastrukturnom projektu u Crnoj Gori. Zadatak koji je postavljen pred nama i uspješno odrađen je postavljanje epoksidnog poda u trafostanicama na sekcijama autoputa 1 i 2. Ukupno odrađenih trafostanica  na ove dvije sekcije autoputa je 11, od kojih je prva sekcija odrađena za CRBS, druga sekcija za firmu Morača komerc.